Keuren Elektrische Arbeidsmiddelen (NEN3140)

WET- EN REGELGEVING


  1. Wist u dat het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen een wettelijke verplichting is sinds 1998? Elektrische arbeidsmiddelen behoren tot de categorie arbeidsmiddelen en dienen dus te worden gekeurd.De NEN 3140 keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen.
  2. De Machinerichtlijn is van kracht geworden op 1-1-1995. Een Europese richtlijn is bindend voor de lidstaten en gaat boven de wetten van de lidstaten. De Machinerichtlijn vereist dat alle machines, op enkele uitzonderingen na, die na 1-1-1995 verhandeld of in gebruik gesteld worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER) voorzien worden van een CE-markering. Hiermee geeft de fabrikant aan dat de machine voldoet aan alle op dat moment van toepassing zijnde Europese Richtlijnen. De machine dient gebouwd te worden volgens de laatste stand van de techniek. Dit betekend dus dat ook  “oude” machines moeten voldoen aan de HUIDIGE richtlijnen!

EHBInstallatie is gecertificeerd om elektrische gereedschappen te keuren conform NEN 3140!

U kunt uw gereedschappen door ons laten keuren, daarbij ontvangt u uiteraard een geldig certificaat voor alle machines!


Keuringsfrequentie

De VCA Checklijst eist een jaarlijkse keuring. Afwijking hiervan in de negatieve zin, dient gemotiveerd te worden en wordt zelden door auditoren geaccepteerd. Artikel 7.4a van het Arbobesluit spreekt van: “een keuring dient zo dikwijls te worden uitgevoerd als voor de goede staat noodzakelijk is”. Binnen de NEN 3140 wordt een rekenmethode gehanteerd waar op basis van o.a. de omgeving waarbinnen het arbeidsmiddel wordt toegepast, de deskundigheid van de gebruiker en de frequentie van gebruik.
Dit wordt bepaald aan de hand van een risico inventarisatie, die wij bij het keuren van uw gereedschappen direct zullen uitvoeren!


Voorbeelden van de te keuren (elektrische) arbeidsmiddelen

  1. Elektrische Handgereedschappen.
  2. Verplaatsbare elektrische werktuigen.
  3. Vast opgestelde elektrische machines.
  4. Handlampen en andere verplaatsbare lampen.
  5. Professioneel gebruikte keukenapparatuur zoals koelkasten, koffiezetters, ovens, vaatwassers, etc.
  6. Laboratorium apparatuur.
  7. ICT apparatuur zoals personal computers, printers, etc.
  8. Verplaatsbare elektrische meetinstrumentenVerplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen, zoals bouwkasten, met inbegrip van geïntegreerde aardlekschakelaars en beschermingstransformatoren.
Kortom nagenoeg alle arbeidsmiddelen welke zijn voorzien van een stekkeraansluiting.
Let wel: OOK arbeidsmiddelen welke rechtstreeks op het lichtnet zijn aangesloten vallen onder de Keuringsplicht!
 
 
Dus voor al uw (elektrische) arbeidsmiddelen keuringen ben u bij ons aan het juiste adres!


 
Voor meer informatie en/of een offerte:
Neem contact met ons op